Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Vakantieregels / verblijf in het buitenland of verblijf buiten uw gemeente

U heeft recht op vakantie in binnen- of buitenland. Ook mag u tijdelijk buiten uw gemeente in Nederland verblijven. Hiervoor gelden wel regels.

Gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk in het buitenland of buiten uw gemeente?

Dan meldt u dit altijd vooraf aan de RSD. Hiervoor gebruikt u het formulier "Melding vakantie, verblijf in buitenland of verblijf buiten uw gemeente in Nederland. Dit formulier kunt u downloaden op onze website of aanvragen bij de receptie van de RSD.

Verblijf in het buitenland

U mag maximaal 28 dagen per kalenderjaar, met behoud van uitkering, in het buitenland verblijven. U hoeft geen aaneengesloten periode van 28 dagen in het buitenland te zijn. U mag dit ook spreiden over het kalenderjaar.

U verblijft langer dan 28 dagen in het buitenland

Gaat u langer dan 28 dagen met vakantie, dan heeft u geen recht op uitkering in die periode na 28 dagen. Dit geldt ook als u door ziekte of om een andere reden niet eerder kunt terugkeren naar Nederland. Als u langer dan 28 dagen in het buitenland verblijft, dan moet u zich direct na terugkomst melden bij de RSD. U moet dan bewijsstukken, zoals vliegtuigtickets of hotelreservering meenemen waaruit blijkt hoelang u in het buitenland was. Bewaart u deze documenten dus goed. Deze heeft de RSD nodig om te beoordelen per wanneer uw uitkering wordt voorgezet.

Het kan zijn dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Door uw langere verblijf heeft u namelijk niet kunnen werken of werk zoeken. Wel wordt rekening gehouden met de reden van uw langere verblijf in buitenland. Bent u ziek geweest? Lever dan een medische verklaring in.

Verblijf in buitenland tijdens jaarwisseling

Met behoud van uitkering, mag u nooit langer dan 28 dagen achter elkaar in het buitenland verblijven
Voorbeeld: u bent met vakantie geweest van 6 december 2016 tot en met 20 januari 2017. Dit is langer dan 28 dagen achter elkaar, maar per kalenderjaar korter dan 28 dagen. Dit is niet toegestaan.

Verblijft een partner alleen in het buitenland

Partners kunnen gezamenlijk, maar ook apart van elkaar op vakantie. Wanneer een partner alleen met vakantie gaat, gebruikt hij/zij hiermee de vakantieperiode van 28 dagen. Blijft de partner langer dan 28 dagen weg, dan heeft deze persoon niet langer recht op bijstand. De partner die in Nederland blijft, houdt recht op bijstand. Wel zal de bijstandsnorm worden aangepast.

Verblijf in Nederland, buiten uw gemeente

Hiervoor geldt geen maximum aantal weken. Toch zijn er ook regels voor vakantie en verblijf buiten uw gemeente in Nederland.

Wanneer u langere tijd niet verblijft op het adres dat bekend is bij de gemeente, wordt onderzocht of uw woonplaats is veranderd. In dat geval zal de uitkering worden beëindigd en kunt u een aanvraag voor bijstand indienen in de gemeente waar u verblijft.

Langdurig verblijf buiten de gemeente kan er ook toe leiden dat u niet heeft kunnen werken of werk zoeken. In dat geval kan de bijstand worden verlaagd.