Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Uitkeringsbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 gelden de volgende normbedragen:

Uitkeringsbedragen per maand voor personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Uitkeringsbedragen per maand voor personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  Bedrag incl. VT Bedrag excl. VT Bedrag VT
gehuwden/samenwonenden/gezin  € 1.541,00 €  1.463, 95 € 76,82
alleenstaande ouder  € 1.078,70 € 1.024,77 € 53,93
alleenstaande € 1.078,70 € 1.024,77 € 53,93

VT = Vakantietoeslag

Als iemand anders de woonlasten betaalt of als u geen woonlasten heeft, vindt er een verlaging plaats van € 154,10 per maand.

Woont u met meer mensen in één huis? Dan gelden de volgende uitkeringsbedragen per maand voor personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Uitkeringsbedragen per maand voor personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en die met meerdere mensen in één huis wonen
  Bedrag incl. VT Bedrag excl. VT VT
2 persoonshuishouding  € 770,50 € 731.98 € 38,52
3 persoonshuishouding  € 667,77 € 634,38 € 33,39
4 persoonshuishouding  € 616,40 € 585,58 € 30,82
5 persoonshuishouding  € 585,58 € 556,30 € 29,28
6 persoonshuishouding   € 565,03 € 536,78 € 28,25
7 persoonshuishouding  € 550,03 € 522,84 € 27,52
8 persoonshuishouding  € 539,35 € 512,38 € 26,97

VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor jongeren tot 21 jaar met een partner van 18 tot 21 jaar

Bedragen per maand voor jongeren tot 21 jaar met een partner van 18 tot 21 jaar
  Bedrag incl. VT Bedrag excl. VT VT
zonder kinderen  € 266,29 € 252,98 € 13,31
met 1 of meer kinderen  € 266,29 € 252,98 € 13,31

VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor personen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen 

Bedragen per maand voor personen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen
  Bedragen incl. VT Bedragen excl. VT VT
alleenstaande € 266,29 € 252,98 € 13,31
gehuwden/samenwonenden/gezin, beide personen 18,19 of 20 jaar € 532,58 € 505,95 € 26,63
gehuwden/samenwonen/gezin, één persoon 21 jaar of ouder € 1.036,79 € 984,95 € 51,84

VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor personen van 18 tot 21 jaar met één of meer kinderen

Bedragen per maand voor personen van 18 tot 21 jaar met één of meer kinderen
  Bedrag incl. VT Bedrag excl. VT VT
alleenstaande ouder  € 266,29 € 252,98 € 13,31
gehuwden/samenwonenden/gezin, beide personen 18,19 of 20 jaar  € 840,78 € 798,74 € 42,04
gehuwden/samenwonen/gezin, één persoon 21 jaar of ouder € 1.344,99 € 1.277,74 € 67,25

VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor personen van 21 jaar en ouder verblijvend in een inrichting

Bedragen per maand voor personen van 21 jaar en ouder verblijvend in een inrichting
  Bedrag incl. VT Bedrag excl. VT VT
alleenstaande € 375,55 € 38,47 € 17,08
alleenstaande ouder  € 375,55 € 358,47 € 17,08
gehuwden/samenwonenden/gezin  € 607,26 € 580,70 € 26,56

 VT = Vakantietoeslag

Het bedrag aan vermogen dat niet meetelt voor het recht op uitkering

Het bedrag aan vermogen dat niet meetelt voor het recht op uitkering
Alleenstaande € 6.295,00
Alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden  € 12.590,00
Vrijlating eigen koopwoning  € 53.100,00

VT = Vakantietoeslag

Vrijlating van inkomsten uit werk

Inkomsten uit werk worden in mindering gebracht op de uitkering. Behalve als u:

  • Minimaal 2 jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen en daarna parttime gaat werken. Dan worden de inkomsten voor een deel vrijgelaten. Dit kan voor maximaal 6 maanden, voor 25% van de inkomsten, tot een maximaal bedrag van € 221,00 per maand. Dit geldt alleen wanneer u 27 jaar of ouder bent.
  • Een werkende alleenstaande ouder bent met één of meer kinderen jonger dan 12 jaar, dan kan de periode van vrijlating worden verlengd. De verlening is maximaal 30 maanden. Tijdens deze verlenging wordt 12,5% van de inkomsten vrijgelaten, tot een maximaal bedrag van € 137,94 per maand. Dit geldt alleen wanneer u 27 jaar of ouder bent.

Wanneer is vastgesteld dat u niet volledig kunt werken en u niet in aanmerking komt voor bovengenoemde vrijlatingen, dan wordt 15% van de inkomsten uit werk vrijgelaten met een maximum van € 139,90 per maand. Deze periode is onbeperkt. De medische urenbeperking moet zijn vastgesteld door het UWV. Dit geldt ook wanneer u jonger dan 27 jaar bent.

Hoogte uitkering alleenstaande ouders

Als alleenstaande ouder, is de uitkering even hoog als die van een alleenstaande. U kunt als alleenstaande ouder namelijk een hoger kindgebonden budget krijgen van de belastingdienst.

Mocht het voorkomen dat uw partner in de gevangenis of in een (verpleeg)instelling verblijft, dan kunt u geen extra geld van de belastingdienst ontvangen. In dat geval kunt u een aanvullende uitkering bij de RSD aanvragen.

Hoogte uitkering wanneer u met meer mensen in één huis woont

Wanneer u met meer mensen van 21 jaar of ouder in één huis woont, dan krijgt u een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat u samen de woonkosten kunt delen. Het maakt dus niet uit wat de reden is dat u in één huis woont.
Dit heet de kostendelersnorm.

Niet alle inwonende mensen, tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • Inwoners jonger dan 21 jaar.
  • Inwoners die studeren (BBL of met studiefinanciering).
  • Inwoners die betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Met een huurcontract en betaalbewijzen moet u dit wel aantonen.

Berekening uitkering bij kostendelersnorm

We berekenen de uitkering op de volgende manier:

((40% + A x 30%) / A ) x B

Hierbij is:
A = het aantal personen van 21 jaar of ouder dat in het huis woont en meetelt voor de kostendelersnorm
B = het bedrag aan uitkering voor samenwonenden inclusief vakantietoeslag

Voorbeeld:

Een huishouden bestaat uit vader en moeder en 2 kinderen van 22 en 25 jaar. Vader heeft een netto inkomen van € 2.000,- per maand. Moeder heeft geen inkomen. De zoon werkt en verdient € 1.000,- netto per maand. De dochter vraagt een bijstandsuitkering aan.

De dochter krijgt een uitkering per maand van:
(40% + 4 x 30%) / 4 = 40% x € 1.541,00 = € 616,40 inclusief vakantietoeslag.

De inkomsten en het vermogen van vader en de broer tellen niet mee.

Als de werkende zoon verhuist, bestaat het huishouden nog maar uit 3 mensen: vader, moeder en de dochter die een uitkering ontvangt. Doordat zoon verhuist, verandert de uitkering van dochter naar:

(40% + 3 x 30%) / 3 = 43,33% x € 1.541,00 = € 667,77 inclusief vakantietoeslag.