Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Klantenmap Participatiewet

Kinderopvang

Als u één kind of meerdere kinderen heeft, moet u misschien gebruik maken van kinderopvang, bijvoorbeeld omdat u (en/of uw partner) werkt of studeert, een werkervaringsplek heeft of een inburgeringscursus volgt. Als kinderopvang om die reden nodig is, kunt u bij de Belastingdienst een aanvraag doen voor de kosten van kinderopvang. Dit heet de kinderopvangtoeslag. Daarnaast kunt u een tegemoetkoming in de kosten vragen bij uw gemeente.

Krijgt u een vergoeding voor de eigen bijdrage van de kinderopvang? Door de Coronacrisis wordt deze eigen bijdrage door de SVB aan u teruggestort over de periode dat de opvang geheel of gedeeltelijk gesloten is. Dit bedrag moet aan de RSD worden overgemaakt. Hierover ontvangt u van ons een brief. Meer informatie over het de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang vind op de website van Rijksoverheid.

De gemeente kent een aantal regelingen voor de kosten van kinderopvang:

 1. Een aanvullende vergoeding kinderopvang (aanvulling op de vergoeding Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst).
 2. Een vergoeding voor kinderopvang wanneer kinderopvang nodig is voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind. We noemen dit: Sociaal Medische Indicatie (SMI).
 3. Peuteropvang en vroege voorschoolse educatie.

Afhankelijk van uw situatie komt u in aanmerking voor één van deze regelingen.

1. Aanvullende vergoeding kinderopvang

Voor wie?

Dit is voor mensen die kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangen en:

 • Een bijstandsuitkering ontvangen en een traject naar werk volgen, of
 • Een betaalde baan hebben en een aanvullende bijstandsuitkering of
 • Een studie volgt en studiefinanciering ontvangen.

Wat wordt vergoed?

 • Aanvulling op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst door de gemeente tot 100% van de kosten. We houden rekening met een maximum uurprijs die de belastingdienst heeft vastgesteld.
 • De uren die nodig zijn voor traject of scholing.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U en uw kind wonen (en staan ingeschreven) in één van de Liemerse gemeenten.
 • U (en uw eventuele partner) ontvangt, of kunt Kinderopvangtoeslag ontvangen, van de Belastingdienst.
 • Uw kind wordt opgevangen bij een kinderopvang die staat ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang.

Hoe aanvragen?

U vraagt aanvullende vergoeding aan met het aanvraagformulier Tegemoetkoming aanvraag kinderopvang. U kunt het formulier ook aan uw contactpersoon vragen.

2. Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Voor wie?

 • Voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvoor opvang noodzakelijk is omdat de ouder(s) een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking heeft/hebben, of
 • Als kinderopvang noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind.
 • Als kinderopvang noodzakelijk is voor (een traject naar) werk en u geen toeslag van de belastingdienst kunt krijgen.

Wat wordt vergoed?

 • Alle kosten van de dagdelen en periode dat SMI is toegekend.

Voorwaarden:

 • U en uw kind wonen (en staan ingeschreven) in één van de Liemerse gemeenten.
 • U heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (over alle uren van de SMI-indicatie).
 • U werkt mee aan een oplossing voor de oorzaak van de SMI indicatie.
 • U accepteert hulpverlening en werkt mee aan een plan van aanpak samen met een hulpverlener.
 • Uw kind wordt opgevangen bij een kinderopvang die staat ingeschreven in het landelijk register Kinderopvang.

Toekenning wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouders.

Hoe aanvragen?

U kunt SMI-vergoeding aanvragen met het formulier Tegemoetkoming aanvraag kinderopvang. Stuur bij uw aanvraag de schriftelijke onderbouwing mee van een hulpverlenende instelling.

3. Peuteropvang en Vroege Voorschoolse Educatie

Heeft u een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en wilt u gebruik maken van peuteropvang, neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of uw kindje in aanmerking komt voor peuteropvang of vroege voorschoolse educatie.

 • Voor de gemeente Duiven kunt u contact opnemen met het Sociaal loket.
 • Voor de gemeente Westervoort kunt u contact opnemen met het Sociaal loket.
 • Voor de gemeente Zevenaar kunt u contact opnemen met het MO loket.