Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de Turmac Cultuurfabriek, waar het kantoor van RSD de Liemers gevestigd is. Daarom gelden voor iedereen de volgende huisregels.
 • Film- en video-opnames? Alleen met toestemming van betrokkenen.
 • Voor uw en onze veiligheid is er wél camerabewaking.
 • Voorkom agressie en gewend.
 • Praat rustig en met respect.
 • Alleen hulp- en geleidehonden zijn welkom.
 • Dit gebouw is rook- en drugsvrij.
 • Alcohol drinken? Alleen in de horeca, bij filmvertoningen en evenementen.
 • Bij strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie. Voorwerp gevonden? Geef het af bij één van de balies. 
 • Let op uw spullen!
 • Bij verlies en diefstal bent u zelf aansprakelijk.
 • Bij RSD de Liemers mag u geen gezichtsbedekkende kleding dragen. 

Wij vragen u om u aan deze regels te houden en instructies van medewerkers in de Turmac Cultuurfabriek op te volgen. Doet u dit niet, dan kunnen wij u de toegang tot deze hal (tijdelijk) weigeren. Als het nodig is doen wij aangifte bij de politie.

Toezicht en maatregelen

Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen we volgende maatregelen nemen:

 • Het gesprek afbreken en u wegsturen.
 • Een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing geven.
 • U verbieden in de wachtruimte van de RSD in de Turmac Cultuurfabriek te komen of telefonisch contact op te nemen.
 • Uw uitkering tijdelijk verlagen.
 • Aangifte doen bij de politie.

Eventuele schade moet u betalen.