Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Hoe gaat de RSD om met uw gegevens

De RSD is verantwoordelijk voor een juiste betaling van de uitkering, maar moet er ook voor zorgen mensen met een uitkering meedoen in de samenleving naar vermogen. Voor de ene persoon is dit een betaalde baan en voor een ander vrijwilligerswerk. Dit is maatwerk.

Om het recht op uitkering vast te stellen, is het noodzakelijk dat de RSD over die gegevens beschikt die nodig zijn. Dat betekent dat de gemeente u altijd kan vragen om inkomens-, vermogens-, persoons-, verblijfs-, en identiteitsgegevens.

Ook voor de re-integratietaak zijn gegevens noodzakelijk, waaronder uw CV en opleidings- en arbeidsverleden. U kunt dus gevraagd worden om een kopie van uw diploma’s en verrichte sollicitaties.

Zorgvuldig omgaan met gegevens

Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en niet zonder noodzaak deze gegevens aan anderen geven. We zullen alleen de gegevens delen die andere organisaties echt nodig hebben om u verder te helpen.

Een voorbeeld hiervan is een organisatie die namens de RSD u ondersteunt in het vinden van een baan of dag invulling.

We zijn verplicht informatie te verstrekken aan de belastingdienst of een deurwaarder die beslag wil leggen op uw uitkering. De informatie die dan wordt gegeven is:

  • Of u een uitkering ontvangt.
  • De hoogte van de uitkering.
  • Of er beslag ligt op uw uitkering.
  • Wie de eerste beslaglegger is.

Inzien van uw dossier

Wanneer u uw dossier wilt inzien, kunt u hier schriftelijk om vragen bij de manager van de RSD. Hierin moet u aangeven over welke periode u het dossier wilt inzien. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak. U kunt tijdens de afspraak uw dossier inzien. Wanneer u opmerkingen heeft of zaken wilt laten aanpassen of verwijderen, kunt u deze met de aanwezige medewerker bespreken.

Recht op gegevens overdracht

Wanneer u uw digitale persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zelf wilt ontvangen of wilt overdragen naar een andere organisatie, dan kunt de RSD hierom verzoeken.

Recht op bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de RSD.