Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de manier waarop u wordt geholpen, dan kunt u een klacht indienen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • De RSD is niet bereid een fout te herstellen.
  • De informatie die de RSD u geeft is onjuist.
  • U wordt niet correct behandeld of te woord gestaan.
  • De behandeling van uw uitkering en re-integratie niet juist verloopt.

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met de beslissing die u op papier hebt ontvangen. In dat geval kunt u alleen een bezwaar indienen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om beslissingen als weigering van een uitkering, terugvordering van de uitkering, de ingangsdatum van de uitkering of de hoogte van de uitkering. Meer informatie over het indienen van een bezwaar

Voorkomen kan ook

Als u iets niet bevalt in de manier waarop de RSD u helpt, kunt u natuurlijk ook in gesprek gaan. In een goed gesprek kan veel worden besproken. Maak een afspraak en kijk of u er tijdens dat gesprek uit kunt komen. Wij zijn bereid fouten onder ogen te zien en willen naar u luisteren als u ergens kritiek op hebt.

Een klacht indienen

Als het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u een formele klacht indienen. Dat kunt u zelf doen maar u kunt zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De klacht kan schriftelijk worden verstuurd naar RSD de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA te Zevenaar.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de manager of de teamleider van de RSD. Diegene zal u uitnodigen voor een gesprek. Ook vindt er een gesprek plaats met degene waarop de klacht betrekking heeft. Van beide gesprekken wordt een gespreksverslag gemaakt. Aan de hand van de gevoerde gesprekken bericht de klachtenbehandelaar u schriftelijk over de klachtafhandeling.

Niet eens met de beslissing?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop de klacht is afgehandeld. U kunt in dat geval, binnen 6 weken nadat u de beslissing hebt ontvangen, uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman; Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.