Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Gemeentelijke loketten

Heeft u extra hulp nodig? De gemeenten kunnen u op verschillende manieren helpen.

Inkomensondersteuning

Naast uw maandelijkse bijstandsuitkering kunt u in aanmerking komen voor extra inkomensondersteuning. Voorbeelden zijn:

  • Bijzondere Bijstand.
  • De individuele inkomenstoeslag.
  • De collectieve ziektekostenverzekering.
  • Aanvragen voor WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen etc.
  • De kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze voorziening, dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. Deze voorzieningen worden niet door de RSD uitgevoerd.

Schuldhulpverlening

Heeft u financiële problemen en stapelen de schulden zich op? Bent u niet meer in staat deze problemen zelf op te lossen? Voor advies, het regelen van de schulden en het eventueel beheren van uw budget kunt u zich wenden tot schuldhulpverlening. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.

Sociaal team

Heeft u hulp nodig bij andere problemen, zoals hulp bij opvoeding, eenzaamheid of verwijzing naar hulpverlening, dan kunt terecht bij uw lokale sociaal team.