Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Klantenmap IOAW-IOAZ

Terugbetaling van uitkering

Wanneer u (ten onrechte) te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Dit noemen we ‘terugvordering van de uitkering’.

Wanneer wordt er uitkering teruggevorderd?

  • Wanneer u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  • Wanneer u uw inkomsten niet, niet volledig of niet tijdig heeft gemeld.
  • Wanneer u een voorschot heeft ontvangen en later blijkt dat u geen recht op uitkering heeft.
  • Wanneer u op een later moment alsnog geld ontvangt. Hierbij kunt u denken aan loon waar u recht op had, maar pas veel later heeft ontvangen of een erfenis.
  • Wanneer door de RSD een vergissing is gemaakt en u eigenlijk had kunnen weten dat u te veel uitkering heeft ontvangen.

Terugvorderen

Het is voor uzelf belangrijk dat u voorkomt dat u geld moet terug betalen. Als u te veel verstrekte uitkering moet terug betalen, heeft u er voordeel bij om dit in het lopende kalenderjaar te doen. Het bedrag dat u nog niet heeft terug betaald wordt anders gebruteerd. Dit betekent dat het bedrag dat nog niet terug betaald is, verhoogd wordt met de loonheffing die de RSD al heeft betaald aan de belastingdienst.

Er wordt alleen gebruteerd bij fraudezaken of als u niet voldaan heeft aan uw inlichtingenplicht.

Brief terugbetalen

Als u geld moet terugbetalen aan de gemeente, ontvangt u een brief.
In deze brief leest u:

  • De reden waarom u moet terugbetalen.
  • Het bedrag dat u moet terugbetalen.
  • De mogelijkheid om het bedrag in termijnen terug te betalen.
  • Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de terugbetaling.

Verrekenen met uitkering

Wanneer u de gemeente nog moet terugbetalen, kan de gemeente dit verreken met geld dat u nog te goed heeft van de gemeente. Een voorbeeld is gereserveerd vakantiegeld, dat de gemeente verrekent met het openstaande bedrag.

Niet nakomen terugbetaalverplichting

Als u het openstaande bedrag niet betaald, ontvangt u een herinnering. Betaalt u nog steeds niet, dan kan de gemeente beslag leggen. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomen niet aan u wordt uitbetaald, maar meteen aan de gemeente. Er kan ook beslag worden gelegd op spullen zoals een auto of een huis.

Kwijtschelding

Wanneer de terugbetaling niet door uw schuld is ontstaan, kan het zijn dat u kwijtschelding krijgt. U moet dan eerst in 3 jaar een bedrag dat door de gemeente is berekend terugbetalen. Het bedrag dat na 3 jaar nog openstaat, hoeft u dan mogelijk niet meer te betalen.

Als u denkt hiervan gebruik te kunnen maken, kunt u kwijtschelding aanvragen bij de RSD.