Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Klantenmap IOAW-IOAZ

Grondslagen IOAW en IOAZ met ingang van 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 gelden de volgende grondslagen:

Bruto grondslagen

Bruto grondslag
Gehuwden (21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) Bruto per maand incl. VT
Helft van de grondslag per persoon € 843,68
Volledige grondslag € 1.687,36

 

Bruto grondslag
Alleenstaande (23 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) bruto per maand incl. VT
Alleenstaande € 1.331,36
Alleenstaande kostendeler  € 843,68

 VT = vakantietoelage

Netto grondslag

Netto grondslag
Gehuwden (21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) Netto per maand incl. VT
Helft van de grondslag per persoon € 768,17
Volledige grondslag € 1.536,34

 

Netto grondslag
Alleenstaande (23 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) Netto per maand incl. VT
Alleenstaande € 1.075,44
Alleenstaande kostendeler  € 768,17

VT = vakantietoelage

Hoogte uitkering wanneer u met meer mensen in één huis woont

Wanneer u als alleenstaande met mensen van 21 jaar of ouder in één huis woont, dan krijgt u een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat u samen de woonkosten kunt delen. Het maakt dus niet uit wat de reden is dat u in één huis woont. Dit heet de kostendelersnorm.

Niet alle inwonende mensen, tellen mee voor de kostendelersnorm.

Wie tellen niet mee?

  • Inwoners jonger dan 21 jaar.
  • Inwoners die studeren (BBL of met studiefinanciering).
  • Inwoners die betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

De bruto grondslag voor een kostendeler is € 843,68 inclusief vakantiegeld. De netto grondslag bedraagt € 768,17 inclusief vakantiegeld.