Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Een baan, wat betekent het financieel?

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. Deze tool geeft een inschatting hoe hoog uw inkomen wordt en welke toeslagen u krijgt.

Vraag de RSD-klantmanager om samen met u de rekentool in te vullen. Ga naar de Nibud-uitkeringnaarwerkberekenaar.