Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Een baan, wat betekent het financieel?

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. Deze tool geeft een inschatting hoe hoog uw inkomen wordt en welke toeslagen u krijgt.

Vraag de RSD-klantmanager om samen met u de rekentool in te vullen. Ga naar de Nibud-uitkeringnaarwerkberekenaar.