Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Een baan, wat betekent het financieel?

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. Deze tool geeft een inschatting hoe hoog uw inkomen wordt en welke toeslagen u krijgt.

Vraag de RSD-klantmanager om samen met u de rekentool in te vullen. Ga naar de Nibud-uitkeringnaarwerkberekenaar.