Important message

T/m 31 augustus 2021 kunt u, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021, een Tozo-5 uitkering aanvragen. Bij de Tozo-uitkering voor levensonderhoud wordt het inkomen van de partner meegeteld bij de beoordeling of u in aanmerking komt.

Een baan, wat betekent het financieel?

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. Deze tool geeft een inschatting hoe hoog uw inkomen wordt en welke toeslagen u krijgt.

Vraag de RSD-klantmanager om samen met u de rekentool in te vullen. Ga naar de Nibud-uitkeringnaarwerkberekenaar.