Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Bijdrage kinderopvang

Goed om te weten

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

 • U ontvangt een uitkering en heeft daarnaast part time werk.
 • U ontvangt een uitkering en volgt een re-integratietraject.
 • U ontvangt een uitkering en volgt een inburgeringstraject.
 • U studeert full time.
 • U heeft geen van bovenstaande maar vanwege uw sociaal medische situatie is kinderopvang noodzakelijk. U komt in dit geval niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Hoe gaat het in z'n werk?

 • U sluit zelf een overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau.
 • U vraagt vervolgens de kinderopvang toeslag aan bij de Belastingdienst.
 • Als u een PW-, ANW-, IOAW-uitkering ontvangt, of een inburgeringstraject volgt kunt bij de RSD de extra tegemoetkoming aanvragen.
 • Als u niet in aanmerking komt voor een toeslag van de belastingdienst, en kinderopvang is noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege een medische of sociale situatie van u of het kind, neem dan contact op met de RSD en informeer naar de mogelijkheden.

Benodigde gegevens

Voor de belastingdienst:

 • Offerte en plaatsingsbewijs kinderorganisatie.
 • Nota’s dan wel een jaaropgave van de kosten van kinderopvang.

Voor de RSD:

 • Een ingevuld aanvraagformulier.
 • Offerte dan wel het plaatsingsbewijs van de kinderopvangorganisatie.
 • De prognose.
 • Gegevens over uw re-integratietraject.
 • Als u student bent, een bewijs van inschrijving van de opleiding.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier aan: RSD de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.
pdf Tegemoetkoming kosten kinderopvang aanvragen bij de RSD (PDF, 445.07 KB)