Bijdrage kinderopvang

Ouders die werk en zorg of een re-integratie traject en zorg combineren kunnen bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen. Ouders die in een bijzondere situatie verkeren, kunnen bij Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) een extra tegemoetkoming aanvragen. Hiermee kunt u de eigen bijdrage betalen.

Goed om te weten

Wanneer komt u in aanmerking voor de toeslag?

 • U ontvangt een uitkering en heeft daarnaast part time werk
 • U ontvangt een uitkering en volgt een re-integratietraject
 • U ontvangt een uitkering en volgt een inburgeringstraject
 • U studeert full time
 • U heeft geen van bovenstaande maar vanwege uw sociaal medische situatie is kinderopvang noodzakelijk. U komt in dit geval niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst

Hoe gaat het in z'n werk?

 • U sluit zelf een overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau
 • U vraagt vervolgens de kinderopvang toeslag aan bij de Belastingdienst
 • Als u een PW-, ANW-, IOAW-uitkering ontvangt, of een inburgeringstraject volgt kunt bij de RSD de extra tegemoetkoming aanvragen
 • Als u niet in aanmerking komt voor een toeslag van de belastingdienst, en kinderopvang is noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege een medische of sociale situatie van u of het kind, neem dan contact op met de RSD en informeer naar de mogelijkheden

Benodigde gegevens

Voor de belastingdienst:

 • offerte en plaatsingsbewijs kinderorganisatie
 • nota’s dan wel een jaaropgave van de kosten van kinderopvang

Voor de RSD:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • offerte dan wel het plaatsingsbewijs van de kinderopvangorganisatie
 • de prognose
 • gegevens over uw re-integratietraject
 • als u student bent, een bewijs van inschrijving van de opleiding
 • stuur het ingevulde aanvraagformulier aan: Regionale Sociale Dienst de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar