Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Aflossen Tozo lening bedrijfskapitaal

Om de financiële gevolgen van de Coronacrisis te kunnen opvangen, heeft het kabinet hulp geboden in de vorm van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Naast een uitkering voor levenshoud konden ondernemers ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Deze rentedragende lening moet worden terugbetaald.

De rente bedraagt 2%. Over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021  hoeft u geen rente te betalen. De lening moet in maximaal 60 maanden worden terugbetaald, gerekend vanaf de 1e van de maand volgend op de datum van verstrekking van de lening. Met ingang van 1 januari 2022 moet u maandelijks gaan aflossen.

Rekenvoorbeeld

  • Op 15 april 2020 is een bedrijfskapitaal verstrekt van € 10.157.
  • Het verstrekte bedrijfskapitaal moet worden terugbetaald binnen 5 jaar, gerekend vanaf de 1e van de maand volgend op de datum van verstrekking van de lening. In dit voorbeeld is de einddatum 1 mei 2025.
  • Met ingang van 1 januari 2022 moet u voor het eerst gaan aflossen. Omdat er reeds 20 maanden zijn verstreken (mei 2020 tot en met december 2021) resteren er 40 maanden om af te lossen (januari 2022 tot en met april 2025). 
  • Het af te lossen bedrag bedraagt € 10.157 : 40 maanden = € 253,93 per maand.
  • Over de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 is 2% rente verschuldigd. Dit is 2% van € 10.157 = 203,14 x 8/12 = € 135,43. Voor dit bedrag is uitstel van betaling verleend tot en met 31 december 2021.
  • Over de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 is geen rente verschuldigd.
  • Vanaf 1 januari 2022 moet maandelijks 2% rente worden betaald van de hoofdsom van de lening minus het afgeloste bedrag.

Rente over de lening bedrijfskapitaal

Over 2020 moet u rente betalen over het geleende bedrag , gerekend vanaf de 1e maand volgend op de datum van verstrekking van de lening. Over 2021 is geen rente verschuldigd. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u 2% rente over het restant van de hoofdsom van de lening. Omdat u elke maand een bedrag aflost, wordt het rentebedrag elke maand lager. 

Terugbetalen vanaf 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 moet de lening Tozo bedrijfskapitaal worden afgelost inclusief de rente. Ondernemers ontvangen hierover tijdig bericht van de RSD. Wij informeren u over de hoogte van het maandbedrag (aflossing en rente) en de betaaldata.

Eerder starten met aflossen

Wilt u niet wachten met aflossen tot 1 januari 2022, maar nu al starten met aflossen? Stuur een mail naar de RSD, afdeling Debiteurenbeheer (debiteurenbeheer@rsddeliemers.nl). Vermeld in uw mail uw naam, ons (cliënt)nummer en Aflossing Tozo Bedrijfskapitaal/Krediet. Het cliëntnummer vindt u in de beschikking.