Aanvraag premie vrijwilligerswerk

Goed om te weten

  • U kunt deze premie aanvragen door middel van bijgevoegd aanvraagformulier
  • Om in aanmerking te komen dient u minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk te verrichten
  • De aanvraag over een bepaald jaar moet gedaan worden voor de maand maart het jaar daarop. Bijvoorbeeld: de aanvraag voor het jaar 2018 moet voor maart 2019 ingediend zijn.
  • De vergoeding bedraagt € 15,00 per gewerkte maand
  • Wanneer u tijdelijk vrijwilligerswerk verricht in het kader van uw re-integratie, dus als opstap naar werk, komt u niet in aanmerking voor de premie.

Wat heeft u nodig

  • Er is een verklaring nodig van de instantie waar u vrijwilligerswerk verricht.
  • In deze verklaring dient het aantal maanden en uren per week te zijn vermeld